Absoluti coworking – Absolutico Sp. z o.o.
ul. Olszówka 2B, 43-300 Bielsko-Biała

Zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000544072, NIP: 5472153073, REGON:360802670

 

Umów się na dzień próbny kontaktując się z nami bezpośrednio.

6 + 4 =