Warunki ekspozycyjne

WARUNKI EKSPOZYCYJNE dotyczy: ekspozytorów i ekspozycji produktów marki Absoluti.co

Absolutico sp. z o. o. umożliwia swoim Klientom zamówienie oferowanych produktów marki Absoluti, Pixterior, Greypet i Kyooby na ekspozycję w punkcie handlowym. Zaleca się wykorzystanie przede wszystkim elementów charakterystycznych dla marek ABSOLUTICO. Zamówienia ekspozycyjne powinny być dokonywane przez Klienta za pośrednictwem Internetowego
Systemu Zamówień. Każde zamówienie ekspozycyjne musi zostać skonsultowane i zaakceptowane przez Opiekuna
Handlowego. Obrót dokonany zgodnie z Warunkami Ekspozycyjnymi, nie wlicza się do obrotu Klienta. W przypadku nowego Klienta, warunkiem koniecznym do skorzystania z Warunków Ekspozycyjnych jest objęcie faktur Klienta ubezpieczeniem należności.

Warunki Ekspozycyjne obejmują:
1) Ekspozycje, czyli produkty marki Absoluti, Pixterior, Greypet i Kyooby,
2) Ekspozytory, czyli gotowe zestawy wybranych formatek o określonych wzorach, wymiarach i kolorystyce.

Ad 1. Ekspozycje
Produkty marek ABSOLUTICO wykorzystywane jako elementy ekspozycyjne w punkcie handlowym to produkty z aktualnej oferty marki ABSOLUTICO, m. in. panele ścienne tapicerowane, siedziska, pufy i materiały tapicerskie drukowane na zamówienie itp.

Na elementy ekspozycyjne marki ABSOLUTICO przyznaje się rabat ekspozycyjny od cen z aktualnie obowiązującego cennika, który obejmuje:
- 20%, to standardowy rabat ekspozycyjny,
- 20%, to dodatkowy rabat ekspozycyjny przyznawany za pełną realizację warunków ekspozycyjnych.

Rabat ekspozycyjny nie łączy się z innymi promocjami.
Aby zastosować rabat ekspozycyjny, zamówienia złożone za pośrednictwem Internetowego Systemu Zamówień wymagają zaznaczenia opcji „zamówienie na ekspozycję”. Zamówienia bez zaznaczenia opcji „zamówienie na ekspozycję”, będą rozliczane bez rabatu ekspozycyjnego, tj. zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi dla Klienta, bez możliwości korekty ich wartości.

Warunki stosowania rabatu ekspozycyjnego:
- realizacja w ciągu 180 dni obrotu stanowiącego dwukrotną wartość ekspozycji ustaloną bez zastosowania rabatu ekspozycyjnego,
- wykonanie ekspozycji w okresie 30 dni od momentu wystawienia faktury za zamówienie na ekspozycję i utrzymanie ekspozycji przez okres minimum 180 dni,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej ekspozycji i wprowadzenie jej w wyznaczone miejsce w Internetowym Systemie Zamówień,
- zapewnienie właściwego miejsca i godnego sposobu prezentacji ekspozycji umożliwiającego promocję produktów marki ABSOLUTICO,
- możliwość wykonania dwóch ekspozycji w ciągu roku. Weryfikacja realizacji w/w warunków nastąpi po upływie 180 dni.

Szczegóły rozliczania:
- po konsultacji z Opiekunem Handlowym Klient dokonuje zamówienia za pośrednictwem Internetowego Systemu Zamówień z zaznaczeniem opcji „zamówienie na ekspozycję”,
- przy odbiorze zamówienia ekspozycyjnego Klient otrzymuje fakturę z rabatem ekspozycyjnym, z terminem płatności 180 dni,
- po upływie okresu utrzymania ekspozycji następuje weryfikacja warunków zastosowania rabatu ekspozycyjnego,
- w przypadku zrealizowania warunków zastosowania rabaty ekspozycyjnego, faktura początkowa rozlicza Warunki Ekspozycyjne,
- w przypadku nie zrealizowania lub złamania warunków stosowania rabatu ekspozycyjnego, Absolutico sp. z o. o. wystawi fakturę korygującą wartość początkową ekspozycji, czyli rabat ekspozycyjny zostaje zmniejszony do wartości standardowego rabatu ekspozycyjnego, a korekta faktury zostanie wystawiona z 7 dniowym terminem płatności.

Ad 2. Ekspozytory
Ekspozytory, czyli gotowe zestawy wybranych formatek o określonych wzorach, wymiarach i kolorystyce.

Warunki stosowania rabatu dla ekspozytorów:
- za ekspozytor wystawiana jest faktura w wysokości 1% wartości ekspozytora netto,
- Klient zobowiązuje się do wykonania w okresie 180 dni, obrotu stanowiącego pięciokrotną wartość ekspozytora, ustaloną zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem,
- zapewnienie właściwego miejsca i godnego sposobu prezentacji umożliwiającego promocję produktów marki ABSOLUTICO,
- weryfikacja realizacji w/w warunków następuje po upływie 180 dni,
- w przypadku zrealizowania Warunków Ekspozycyjnych dla Ekspozytorów, faktura początkowa rozlicza Warunki Ekspozycyjne,
- w przypadku nie zrealizowania Warunków Ekspozycyjnych dla Ekspozytorów, Absolutico sp. z o. o. wystawi fakturę korygującą wartość początkową ekspozytora, do pełnej jego wartości, ustalonej bez zastosowania rabatu dla ekspozytorów, a korekta faktury zostanie wystawiona z 7 dniowym terminem płatności.

Klient, po uprzedniej konsultacji z Opiekunem Handlowym, ma możliwość zwrotu ekspozytora w stanie nienaruszonym, na własny koszt, do siedziby firmy Absolutico sp. z o. o.