Proces projektowy

 

W tym miejscu dowiesz się jak projektujemy oraz poznasz typy produktów znajdujących się w sklepie.

 

1.Proces projektowy                                                                                                                                           

 
 
1. Robimy research obecnych rozwiązań, analizujemy rynek i trendy. Zagłębiamy się w temat, wyodrębniamy grupę docelową, potencjalnych klientów.
 
2. Tworzymy koncepcje, szkice, analizujemy, testujemy. 
 
3. MakietujemyTworzymy obiekt w skali, sprawdzamy kąty, wielkości, dopasowujemy tekstury oraz odpowiedni typ materiału. Tworzymy wizualizację projektu. Na tym etapie projekt często trafia do sklepu jako "concept", a następnie może zostać dalej rozwijany.
 
4. Prototypujemy. Tworzymy realnych rozmiarów obiekty. Sprawdzamy czy produkt spełnia w pełni swoją funkcję, czy jego użytkowanie jest komfortowe i czy odpowiada założeniom projektowym postawionym w punkcie 1. Ten etap pozwala nam na zauważenie błędów i ich skorygowanie w późniejszym etapie. 
 
5. Dopracowujemy szczegóły. Wprowadzamy poprawki, omawiamy i konsultujemy wzajemnie projekt popierając się wcześniejszymi testami. 
 
6. Jeszcze raz prototypujemy projekt z wprowadzonymi zmianami wynikającymi z punktu 4 oraz ponownej analizy funkcjonalności produktu. Dokonujemy jeśli to potrzebne niewielkich zmian i otrzymujemy gotowy do produkcji produkt. Na tym etapie projekt często przed ostatecznym wyprodukowaniem trafia do sklepu jako „prototype”.
 
 
 

2.Typy produktów w sklepie 

 
 
 
 
 
Przy części z naszych produktów możesz zauważyć ikonę. Oznacza ona "etap" na którym jest projekt. Wyróżniamy 3 główne etapy projektu: concept, prototyp i produkt gotowy. pierwsze dwa oznaczane są w sklepie poniższymi ikonami, ostatni przedstawia po prostu produkt.